طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pack annealing به فارسی pack annealing یعنی چه

pack annealing


علوم مهندسى : التهاب لفافى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها