طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pack horse به فارسی pack horse یعنی چه

pack horse


اسب بارکش ،يابو،بارگير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها