طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pack staff به فارسی pack staff یعنی چه

pack staff


(چوب ) بغچه نگه دار،بار نگهدار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها