طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pack up به فارسی pack up یعنی چه

pack up


بستن ،(د.گ ).دست از کار کشيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها