معنی و ترجمه کلمه pack up به فارسی pack up یعنی چه

pack up


بستن ،(د.گ ).دست از کار کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها