طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه package به فارسی package یعنی چه

package


بسته بندى ،عدل بندى ،قوطى ،بسته بندى کردن
کامپيوتر : بسته
بازرگانى : بسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها