طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه packed column به فارسی packed column یعنی چه

packed column


شيمى : ستون پر شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها