طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه packed columns به فارسی packed columns یعنی چه

packed columns


عمران : ستونهاى پرشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها