طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه packed decimal به فارسی packed decimal یعنی چه

packed decimal


اعداد بسته شده ،عدد اعشارى فشرده
کامپيوتر : دهدهى فشرده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها