معنی و ترجمه کلمه packed in dozens به فارسی packed in dozens یعنی چه

packed in dozens


دو جين دو جين دسته شده ،دو جين دو جين بسته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها