طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه packing density به فارسی packing density یعنی چه

packing density


تراکم فشرده سازى ،تراکم بسته بندى
کامپيوتر : تراکم بسته بندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها