معنی و ترجمه کلمه packing list به فارسی packing list یعنی چه

packing list


فهرست بسته بندى
بازرگانى : صورت کالاهاى بسته بندى شده ،صورت بسته بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها