طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه padded به فارسی padded یعنی چه

padded


ذبى دار،پشتى دار،پر،باد کرده ،درشک چه دار،انباشت ه ،بادکرده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها