طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه padder به فارسی padder یعنی چه

padder


علوم مهندسى : خازن تريمر سرى
الکترونيک : خازن تنظيم بسامد کم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها