معنی و ترجمه کلمه page به فارسی page یعنی چه

page


پسر بچه ،پادو،خانه شاگرد،پيشخدمتى کردن ،صفحه ،برگ ،صفحات را نمره گذارى کردن
کامپيوتر : صفحه
عمران : گوه چوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها