طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pain receptors به فارسی pain receptors یعنی چه

pain receptors


ورزش : گيرنده هاى درد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها