معنی و ترجمه کلمه pain به فارسی pain یعنی چه

pain


رنج ،زحمت ،محنت ،درد دادن ،درد کشيدن
قانون ـ فقه : زحمت دادن به
روانشناسى : درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها