معنی و ترجمه کلمه pair exchange sorting algorithm به فارسی pair exchange sorting algorithm یعنی چه

pair exchange sorting algorithm


کامپيوتر : نوعى الگوريتم مرتب کردن مستلزم مقايسه داده هاى زوج بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها