طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه palanquin به فارسی palanquin یعنی چه

palanquin


)palankeen(کجاوه ،تخت روان ،پالکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها