طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه palatably به فارسی palatably یعنی چه

palatably


مطبوع ،موافق ذائقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها