طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه palatals به فارسی palatals یعنی چه

palatals


حروف لطعى يا حنکى ،حروفى که با گذاردن زبان بکام دهان تلفظ ميشوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها