معنی و ترجمه کلمه paleozoic به فارسی paleozoic یعنی چه

paleozoic


دوران اول ،وابسته به عهدى از زمين شناسى که از اغاز دوره کامبريان تا اوايل دوره پرميان طول کشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها