طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pall به فارسی pall یعنی چه

pall


پارچه ضخيم روى تابوت يا قبر،تابوت محتوى مرده ،حائل ،با پرده يا روپوش پوشاندن ،بيزارشدن ،بيذوق شدن ،ضعيف شدن ،ضعيف کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها