معنی و ترجمه کلمه pallet به فارسی pallet یعنی چه

pallet


پالت ،چرخ دستى حمل بار،مقر حمل مهمات سکوى حمل بار،ماله چوبى(معمارى وغيره)،ماله مخصوص کوزه گران ،ماله ء صافکارى ،تخته پهن ،تشک کاهى
بازرگانى : کفه بارگيرى
علوم نظامى : سکوى بار
علوم دريايى : تخته زير بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها