طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pallidness به فارسی pallidness یعنی چه

pallidness


رنگ پريدگى ،زردى ،کمرنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها