معنی و ترجمه کلمه palpebritis به فارسی palpebritis یعنی چه

palpebritis


اماس پلک ،ورم جفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها