طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paltry به فارسی paltry یعنی چه

paltry


)paultry(اشغال ،چيز اشغال و نا چيز،جزئى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها