معنی و ترجمه کلمه pampa به فارسی pampa یعنی چه

pampa


جلگه پهناورسبزو بى درخت درجنوب رود درامريکاى جنوبى ،مرغزار،چمنزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها