معنی و ترجمه کلمه pancreatic juice به فارسی pancreatic juice یعنی چه

pancreatic juice


(تش ).عصير لوزالمعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها