معنی و ترجمه کلمه panegyrize به فارسی panegyrize یعنی چه

panegyrize


ستايش کردن ،ستودن ،مدح گفتن ،مداحى کردن ،مديحه سرودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها