طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه panel interview به فارسی panel interview یعنی چه

panel interview


روانشناسى : مصاحبه ميزگرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها