معنی و ترجمه کلمه panel truck به فارسی panel truck یعنی چه

panel truck


بارکش کوچک موتورى
علوم نظامى : يک نوع خودرو براى حمل بيسيم و غيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها