معنی و ترجمه کلمه panic monger به فارسی panic monger یعنی چه

panic monger


کسيکه با دادن خبرهاى بى پروپامردم را دچارهراس ميسازد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها