معنی و ترجمه کلمه panic stricken به فارسی panic stricken یعنی چه

panic stricken


دست پاچه بى جهت ،سراسيمه ،وحشت زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها