معنی و ترجمه کلمه panno variation به فارسی panno variation یعنی چه

panno variation


ورزش : وارياسيون پانو در دفاع هندى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها