معنی و ترجمه کلمه panoramic telescope به فارسی panoramic telescope یعنی چه

panoramic telescope


علوم نظامى : زاويه ياب توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها