طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه panov-botvinnik attack به فارسی panov-botvinnik attack یعنی چه

panov-botvinnik attack


دفاع پانوف - باتوينيک در دفاع
ورزش : کارو - کان شطرنج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها