معنی و ترجمه کلمه pantalettes به فارسی pantalettes یعنی چه

pantalettes


زير شلوارى و نيم شلوارى که زنهامى پوشيدند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها