طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pantheist به فارسی pantheist یعنی چه

pantheist


معتقدبوحدت وجود،کسى که همه چيزرا خداميداند،مشرک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها