معنی و ترجمه کلمه pantothenate به فارسی pantothenate یعنی چه

pantothenate


(ش ).نمک الى يا نمک معدنى اسيد پانتوتنيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها