معنی و ترجمه کلمه papacy به فارسی papacy یعنی چه

papacy


مقام پاپى ،سمت پاپى ،قلمرو پاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها