معنی و ترجمه کلمه papaverous به فارسی papaverous یعنی چه

papaverous


خشخاشى ،خشخاش وار،کوکنارى ،داراى خواص خشخاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها