معنی و ترجمه کلمه paper gold به فارسی paper gold یعنی چه

paper gold


طلاى کاغذى
بازرگانى : منظور حق برداشت مخصوص است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها