طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paper money به فارسی paper money یعنی چه

paper money


)paper currency(اسکناس ،پول کاغذى
بازرگانى : اسکناس ،پول کاغذى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها