طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paper tape punch به فارسی paper tape punch یعنی چه

paper tape punch


منگنه کن نوار کاغذى
کامپيوتر : منگنه نوار کاغذى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها