طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paphian به فارسی paphian یعنی چه

paphian


وابسته PAPHOS شهر باستانى جزيره قبرس که اختصاص برب النوع عشق داشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها