معنی و ترجمه کلمه papilla به فارسی papilla یعنی چه

papilla


پت ،نوک پستان ،برامدگى نوک دار،برامدگى کوچک ،پاپيل ،پستانک ،زائده بافتى ريشه پر و موى سر و بدن و امثال ان ،استطاله بافتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها