معنی و ترجمه کلمه par(a)esthesia به فارسی par(a)esthesia یعنی چه

par(a)esthesia


روانشناسى : نابهنجارى بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها