طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parabiosis به فارسی parabiosis یعنی چه

parabiosis


(زيست شناسى )برگشت و وقفه فعاليت حياتى موجود،فرونشستگى احساسات يا فعاليت
روانشناسى : وقفه رسانش عصبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها