طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parachromatopsia به فارسی parachromatopsia یعنی چه

parachromatopsia


روانشناسى : رنگ کورى ناقص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها