معنی و ترجمه کلمه parachute spinnaker به فارسی parachute spinnaker یعنی چه

parachute spinnaker


بادبان سه گوش قايق هاى تفريحى
ورزش : نوعى بادبان خيلى بزرگ 3 گوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها